Спецкурс для 2 курсу в освітньо-професійній програмі "Видавництво та поліграфія",
 Спеціальність  № 186 Видавництво та поліграфія
 Галузь знань  №18 Виробництво та технології