Навчальна дисципліна «Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології» читається для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ОП «Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Навчальна дисципліна «Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології» є обов’язковим компонентом освітньої програми, читається в І семестрі та присвячена історичним аспектам розвитку методології наук (медичних, психологічних, педагогічних, соціальних та ін.) про розвиток осіб із особливими освітніми потребами. 

Форма підсумкового контролю – залік.