«Педагогіка і психологія вищої школи» - як інтегрована навчальна дисципліна системи педагогічних та психологічних наук, спрямована на набуття психолого-педагогічних компетентностей здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, необхідних для професійної науково-педагогічної діяльності у вищій школі, на розвиток умінь розв’язання завдань, пов’язаних з організацією освітнього процесу у вищій школі, вибудовування суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-професійної діяльності на саморозвиток та особистісне зростання.