1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Тренінг мотивації» є формування у студентів теоретично-прикладних знаньи.

2.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями вихідні положення інтерпретаційно-параметричних предикатів у груповому процесі; базові принципи роботи в тренінгових групах.

; володіти спеціальними навичками про конструювання реальності та питаннями про показання для мотиваційної роботи; ефективно працювати з метафоричним технічними прийомами, специфічними техніками конотації та реінтерпрітації у груповій роботі; володіти базовими положеннями заключних інтервенцій; обігрувати рефлексуючі позиції; працювати з рефлексуючою командою, формувати контекст мотиваційних змін.