Мета курсу полягає, насамперед, у тому, щоб сформування у студентів систематизовані знання про процеси і явища, притаманні розвиткові української давньої літератури.