Історія зарубіжної літератури є однією з найважливіших дисциплін у фаховій підготовці фахівців гуманітарної сфери. Вона знаходиться у тісному зв'язку з лінгвістикою, суспільними та соціальними дисциплінами. Відтак її вивчення сприяє становленню особистості, яка здатна усвідомити фундаментальні засади гуманізму й взаємозумовленість суспільноісторичних процесів.