Мета викладання дисципліни "Європейське транспортне право" – надати студентам необхідний рівень спеціальних знань, достатній для здійснення професійної діяльності в установах, діяльність яких пов’язана з прогресивним розвитком українського законодавства; кваліфікованої юридичної оцінки економічної та політичної ситуації в Україні для прогнозування можливих шляхів її покращення.