Курс «Давня українська література» для спеціальностей 014 Середня освіта та 035 Філологія (українська мова та література) спрямований на формування у студентів об’єктивних наукових знань про тисячолітній період розвитку давньої української літератури у зв’язках з історією народу, розвитком фольклору, освіти, книжкової справи й мистецтва, прищеплення патріотичних почуттів та естетичних смаків.