Дисципліна вивчає термінальні стани та алгоритми надання медичної допомоги при них.