Польові археологічні дослідження – науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нових знань про об’єкти археологічної спадщини, закономірності розвитку давніх суспільства і людини, є найбільш важливою частиною археологічних науково-дослідницьких робіт, джерелом розширення бази археологічної та загалом історичної науки. Вони пов’язані з безпосереднім вивченням різних археологічних пам’яток, що проводиться професійними археологами під відкритим небом, а також – з охороною археологічної спадщини – невід’ємної частини культурного надбання людства, унікального і невідновлюваного джерела знань про історичне минуле. Оволодіння методикою польових археологічних досліджень є важливим кроком у професійній підготовці майбутнього фахівця.