У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти отримають знання щодо поняття міжнародного спору та міжнародної ситуації, змісту та сутності основних засобів мирного врегулювання міжнародних спорів, особливостей вирішення різного роду міжнародних спорів, порядку судового вирішення міжнародних спорів.