сприяння розумінню міжнародної нормотворчості як широкого процесу, ознайомлення із стадіями та принципами нормотворчого процесу, оволодіння теоретико-методологічними підходами до розуміння сутності договірної ініціативи, яка може бути реалізована суб’єктами міжнародного права, ознайомлення із нетрадиційною для міжнародного права договірною ініціативою, зокрема участь громадськості в міжнародному правотворчому процесі, а також міжнародних судових установ.