Фізичне виховання; Фізичне виховання ІІ

http://www.physprirod.chnu.edu.ua/res//physprirod/40edumeth/20sylabus/syl_01_1k_fizychne_vykhovannya_geog.pdf

«Фізичне виховання» є соціально-виховний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами. Одним з шляхів покращення рівня здоров’я є оздоровча фізична культура, як складова частина системи фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в України. Адже на сучасному етапі у сфері рекреації та оздоровчої фізичної культури відбувається активне впровадження у практику інноваційних технологій з метою покращення, досягнення та підтримки оптимального фізичного стану людини, згідно з її мотивацією та індивідуальними особливостями.

 

                           Фізичне виховання засобами спорту

http://www.physprirod.chnu.edu.ua/res//physprirod/40edumeth/20sylabus/syl_00_3k_fizychne_vykhovannya_zasobamy_sportu.pdf

Робоча програма з навчальної дисципліни «Фізичне виховання засобами спорту» для студентів ІІІ курсів очної форми навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки складено з урахуванням наступних основних законодавчих, інструктивних та програмних документів, які визначають основну спрямованість, обсяг та зміст навчальних занять з фізичного виховання у закладі вищої освіти:

Наказ МОНу №193 від 15.02.2021 р. «Про затвердження Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до  2025 року»;

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», схваленої Указом Президента України від 9 лютого 2016 року №42/2016;

Концепція розвитку фізичного виховання та спорту в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на період до 2025 р. (затвердженої на засіданні кафедри фізичного виховання протокол № 1 від 25.08.2021 р.). з метою вдосконалення та модернізації форм мотивації і залучення студентів до регулярного фізичного виховання і занять спортом.