Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для формування у здобувачів вищої освіти сучасного етичного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо фундаментальних основ академічної доброчесності та етики наукового пошуку.