Актуальність введення дисципліни «Міжнародне право охорони здоров’я»» полягає у поєднанні в навчальному курсі необхідного обсягу знань не лише про чинне законодавство з регулювання здійснення медичної діяльності в Україні, а й систематизованого матеріалу про право на здоров'я та охорону здоров'я як одне з найважливіших і невід'ємних прав людини, правові засади організації охорони здоров'я, механізми правового регулювання заняття медичною діяльністю, захисту прав та законних інтересів суб’єктів медичного права, існуючі правові проблеми у забезпеченні цього права у світі, Європі та Україні, про оцінку різних правових явищ з точки зору науки "міжнародне право".