Дисципліна «Методи Data Science» є логічним продовженням вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі IT.

У курсі розглянуто основні математичні методи машинного навчання, аналізу та прогнозування інформаційних процесів та явищ, типи та етапи побудови та розв’язування математичних моделей, розглядаються практичні приклади економіко-математичних задач та методи їх реалізації.