Навчальна дисципліна «Юридична логіка» вводить студентів у світ головних принципів і операцій людського мислення і, що найголовніше, знайомить їх із застосуванням логічних теорій у правовому пізнанні та юридичній практиці. Завдяки вивченню «Юридичної логіки» відбувається здобуття теоретичних знань про форми абстрактного мислення та їх місце у структурі права, про формально-логічні закони та їх значення в практиці дедуктивних умовиводів, про логічні основи доведення та спростування в судових дебатах, юридичних промовах тощо.