Вивчаючи дисципліну «Міжнародне гуманітарне право» допоможе здобувачам вищої освіти ознайомитись з системою міжнародного гуманітарного права, акцентувати уваги на складних теоретичних та практичних проблемах кризових ситуацій, на основі конкретно-предметного матеріалу сприятиме формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових актів. Міжнародне гуманітарне право в цілому, його інститути зокрема, наразі знаходиться в процесі постійного розвитку за допомогою вироблення нових міжнародних та національних правових інструментів. Визначення місця міжнародного гуманітарного права в системі міжнародного публічного права та взаємозв’язок з іншими галузями, такими як міжнародне право прав людини, міжнародне кримінальне право.