Призначення навчальної дисципліни  полягає у формуванні наукового світогляду студентів у основні етапи розвитку засобів і методів перевірок на поліграфі, методичні основи досліджень з використанням поліграфа, вимоги до організації проведення тестів на поліграфі, основи візуальної та експертної оцінки та аналізу зареєстрованих (записаних) реактограм (поліграм), основи діагностики емоційного стану обстежуваного.