Метою навчальної дисципліни є теоретичне з’ясування основних концепцій юридичної природи європейського комерційного права; ролі та значення європейського комерційного права для розвитку транскордонного співробітництва між країнами; методів правового регулювання та принципів європейського комерційного права місця європейського комерційного права в міжнародній системі права. Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів знання про поняття і види монополістичної діяльності на товарних ринках; особливості укладення і розірвання комерційних договорів; правове регулювання посередництва і представництва в європейському комерційного праві; особливості становлення та функціонування внутрішнього ринку ЄС та ін.