Метою навчальної дисципліни "Укладення юридичних угод у зовнішньоекономічній діяльності" є системний аналіз правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та визначення специфічних рис угод, укладених у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів знання про види, форми, особливості та специфіку укладення юридичних угод у сфері зовнішньоекономічної діяльності.