Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності до застосування у професійній діяльності основних засобів та методів фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового апарату у спортсменів. Дисципліна спрямована на формування у студентів можливостей адекватно трактувати інформацію про наявні у спортсмена порушення з боку ОРА відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування. Навчальна програма розрахована на  90 годин, передбачено зарахування 3 кредитів.