Дисципліна спрямована на формування системи ціннісних орієнтацій та професійну мотивацію, системи професійних знань, фахових умінь та навичок, удосконалювання професійно значущих якостей та комунікативних здібностей майбутніх фахівців фізичної терапії та ерготерапії, здатність до оцінювання терапевтичної діяльності, здатність до рефлексії та саморозвитку. Навчальна програма розрахована на  90 годин, передбачено зарахування 3 кредитів.