Курс вибіркового блоку для здобувачів освіти спеціальності 106 "Географія" ОП "Регіональний розвиток та просторове планування"