Призначення навчальної дисципліни "Спортивна медицина та фізична реабілітація" - формування цілісного уявлення та системи спеціальних знань про морфо-функціональні зміни в організмі спортсмена (на клітинному, тканинному, органному і системному рівнях його організації), які відбуваються в процесі занять спортом та надання майбутнім фахівцям необхідних знань, вмінь і навичок у сфері фізичної культури,  спорту та подальшого їх застосування.