Курс "Фітогеографія" читається студентам-магістрам 6 курсу які навчаються за спеціальністю 091 Біологія.

Курс складається з 8 годин лекцій і 6 годин семінарських занять. Підсумкова атестація - екзамен.