Регіональна економічна та соціальна географія – одна із найважливіших дисциплін у системі географічного навчання. Зміст курсу покликаний озброїти майбутніх фахівців географічними знаннями та розумінням складних явищ і процесів розвитку окремих країн та регіонів світу.