Програма курсу має проблемно-теоретичний характер та покликана дати студенту основні дані про підходи до аналізу рушійних сил взаємодій на міжнародній арені: зміни характеру та природи міжнародних відносин, міжнародних акторів, їх цілей та засобів. Ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами міжнародно-політичної науки, методами дослідження нею свого об’єкту, оволодіння сучасними знаннями і навичками аналізу світових політичних процесів. В її предметному полі на базі раніше отриманих студентами знань та вмінь поєднуються найважливіші питання теорії та практики міжнародних відносин. Їх осмислення та адекватний аналіз можливі лише за умов системного погляду на міжнародні відносини