Мета навчальної дисципліни - ознайомити студентів з найвизначнішими текстами зарубіжної літератури к. ХІХ - першої половини ХХ ст., з особливостями творчої манери та стилю, естетичних та світоглядних
позицій їх авторів; з’ясувати місце, яке вони посідають у світовому літературному каноні, та їх значення для розвитку світового культурного процесу.