Навчальна дисципліна «Права людини» призначена для студентів, що навчаються за освітньо-класифікаційним рівнем «бакалавр». Серед духовних цінностей сучасного світу права людини займають одне з найважливіших місць. Права людини не створені штучно і не виникли несподівано самі по собі; вони сформувалися внаслідок багатьох історичних обставин, які розвили потребу людини у вільному використанні можливостей: працювати, мислити, виражати свою власну думку, займатися творчою діяльністю. Вся історія розвитку людства по сутності акумулюється та віддзеркалюється в захищеності особистості, всього співтовариства – іншими словами, в правах людини.