Метою викладання навчальної дисципліни «Гендерна рівність і заборона дискримінації» є ознайомлення студентів з основами подолання гендерних стереотипів, які є необхідним підґрунтям до формування в них гендерної чутливості та навичок щодо захисту прав осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності, насильства або інших форм дискримінації, підвищення у студентів рівня культури прав людини і правової культури у цілому.