Семінарські заняття першої частини нормативної навчальної дисципліни «Історія країн Європи та Північної Америки у Новий час» (3 курс, бакалаври) містять план семінарів, стислий конспект тем, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи, та список літератури.