Незважаючи на помітну роль держави у житті сучасного суспільства, посилення її впливу на всі сфери внутрішньої та зовнішньої політики, не втрачає своєї актуальності теорія анархізму, революційність якої доведена історією країн Європи та Америки у ХIХ – ХХ століттях. Оскільки ідеологія анархізму виступає проти будь-якої влади, особливо державної, то варто вивчити витоки такої ідеології та її місце у філософській спадщині європейської культури, визначити ідейні засади анархістського руху, проаналізувати практичні результати його розвитку впродовж світової історії. У дослідженнях з історії анархізму, що тривають не одне десятиліття, висвітлено головні етапи його становлення та розвитку, причини та передумови виникнення, напрями та види анархістського руху. Проте у сучасній літературі з історії анархізму немає однозначних оцінок з приводу місця та ролі анархістських організацій або їх лідерів в історії країн Європи та Америки.