циклу загальної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пунктуаційна грамотність як складник мовної культури особистості надзвичайно важлива для формування мовнокомунікативної компетентності майбутнього фахівця, необхідної для успішної самореалізації, втілення своїх інтелектуальних, творчих, дослідницьких ініціатив.