Пунктуаційна грамотність як складник мовної культури особистості надзвичайно важлива для формування мовнокомунікативної компетентності майбутнього фахівця, необхідної для успішної самореалізації, втілення своїх інтелектуальних, творчих, дослідницьких ініціатив.