зосереджує увагу на проблемі сприймання й декодування тексту як найвищої та структурно найскладнішої мовної одиниці, що у ній реалізуються одиниці усіх рівнів: від фонетичного до синтаксичного. Інтегральний характер курсу (акумулювання відомостей з попередніх курсів) та його уведення до шкільної програми визначають важливість цієї навчальної дисципліни для формування професійної компетентності майбутніх фахівців-філологів та вчителів-словесників.