Навчальна дисципліна «Захист права на життя» займає належне місце в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. Вона сприяє формуванню наукового світогляду студентів-правників, сприяє підвищенню рівня культури прав людини у студентів-правників, формує у студентів уміння самостійно аналізувати та критично оцінювати юридичну практику з позицій застосування головних тенденцій захисту права на життя.