Навчальна дисципліна «Новітні права людини» займає належне місце в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. Вона сприяє формуванню наукового світогляду студентів-правників, розумінню студентами сутності новітніх прав як результату розвитку мікробіологіїмедицинигенетики, медіа-засобів. Дана дисципліна сприяє підвищенню рівня культури прав людини у студентів-правників, формує у студентів уміння самостійно аналізувати та критично оцінювати юридичну практику з позицій застосування положень концепції новітніх прав людини.