Вивчення дисципліни «Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності» обумовлюється об’єктивними процесами конкурентної боротьби, що вимагають в підприємницькій діяльності обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу.

 «Лідерство і партнерство в підприємницькій діяльності» це передача майбутнім фахівцям знань про важливі соціальні процеси домінування і підлеглості, управління групою, формування умінь і навичок побудови міжособистісних взаємин у спільноті в рамках моделей гуманістичного, трансакційного, дистрибутивного, сервантлідерства, готовності до виконання ролей у системі відносин «лідер-послідовники», здатності будувати плідні, конструктивні соціальні стосунки.