Вибіркова навчальна дисципілна  для студентів Освітньої програми "Право" спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право та Освтіньої програми Міжнародне право спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини