Мета курсу - отримання студентами знань про медіацію в нотаріальній діяльності. сфери застосування медіації та процедури і техніки медіації у діяльності нотаріуса.