Навчальна дисципліна «Основи геополітики» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Предметом вивчення курсу є: теоретико-методологічні засади геополітики як науки; сутність та особливості класичної геополітики; сучасні геополітичні теорії і школи країн світу; геополітичний контекст концепцій та моделей української державності.