призначений для студентів другого року навчання  (ІV семестр). Як частина  обов’язкової програми  цей  курс  дає  студентові знання системи частин мови, їх взаємозв’язків, системи словозміни, вчить аналізувати явища, процеси і закономірності розвитку сучасної румунської мови, усвідомлювати їхню суть.