Мета викладання навчальної дисципліни «Практикум з термінології спеціальності» полягає у формуванні у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій та вміння ефективно висловлюватися англійською мовою в академічному та професійному середовищі. Вивчення дисципліни передбачає отримання студентами наступних компетенцій, а саме застосування у практичних ситуаціях у процесі навчання та професійній діяльності, уміння вільно й грамотно висловлюватися англійською мовою під час професійної діяльності у своїй галузі.