Зміст курсу включає розділи: методика викладання української літератури як наука; методика викладання української літератури в контексті Болонського процесу; педагогічні засоби викладання.