вибіркова  навчальна дисципліна  освітньо-професійної програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»  спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»   галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
Рівень вищої освіти: перший бакалаврський
Мова навчання - українська