Курс "Історія української літератури" (для студентів спеціальності "Середня освіта (Румунська мова та література)") має оглядовий характер. Покликаний дати студентам цієї спеціальності розуміння загальниї рис та ключових етапів історії укранської літератури, її найпомітніших представників.