Дисципліна «Історія культури, мистецтва й архітектури» спрямована на формування у студентів теоретичних знань про основні течії і напрями мистецтва та отримання практичних  навичок їх використання в маркетинговій діяльності.