Курс «Лінгвосинергетика» є навчальною дисципліною за вибором, яка спрямована на ознайомлення з основними напрямками синергетичних досліджень у філології, закладені українськими та зарубіжними лінгвістами.