Науково-дослідна діяльність студентів-філологів – це інтелектуальна праця, спрямована на набуття відповідних знань, умінь, навичок; вона є складником і досить важливою частиною комплексної програми науково-освітньої підготовки висококваліфікованих спеціалістів – випускників університетів.