Дисципліна «Лінгвістика тексту» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістра спеціальності «Філологія (українська мова та література)». Вона забезпечує формування у здобувачів вищої освіти професійно-орієнтованої компетентності, сприяє усвідомленню багатовимірної реальності тексту, передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками аналізу тексту за різними ознаками.